O stránke/ About the site - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

O stránke/ About the site

Aj keď má stránka poetický názov, venuje sa židovskej komunite z južného Slovenska, ktorá takmer zanikla. Zameriava sa na Nitriansky kraj. V prvej etape si dala za cieľ zdokumentovať židovské cintoríny a náboženské stavby v hraniciach súčasných okresov Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce. V druhej etape budú nasledovať okresy Topoľčany, Komárno a Levice.
Názov stránky má dva významy. Komunita židov na tomto území vo veľkej časti v 40. rokoch minulého storočia zahynula v koncentračných táboroch, a teda sa stratila. Druhý význam sa ukrýva v hľadaní svojich stratených príbuzných. Poznanie a pátranie po svojich predkoch a ich pôvode je dnes obľúbená činnosť. Práve týmto ľudom sa stránka snaží pomôcť.


**********

The web page with the poetic title Lost from the South is dedicated to the almost extinct Jewish community from southern Slovakia with a focus on the Nitra region. In the first stage, it aims to document Jewish cemeteries and religious buildings within the borders of the current districts of Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce. The second stage will be followed by the districts of Topoľčany, Komárno and Levice.
The page title has two meanings. The Jewish community in the area largely perished in concentration camps in the 1940s and was lost. The second meaning lies in the search for their lost relatives. Knowing and searching for your ancestors and origins is a popular activity today. It is these people that the site is trying to help.

Kontakt /Contact
kontak(@)stratenizjuhu.sk
Autor stránky, fotografie
Page author, photo
Marek Gróf
Odborná spolupráca
Professional cooperation
Ludmila Pártošová, Peter Werner
Hebrejské preklady
Hebrew translations
Ludmila Pártošová, Mattan Segev-Frank
Jazyková korektúra
Language correction
Kristína Koppanová
Anglické preklady
English translations
Matúš Šimunek

Autor stránky nezodpovedá za prípadné rozdielne informácie z matriky a náhrobného kameňa.
 
The author of the site is not responsible for any different information from the register and the tombstone.Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah