STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

"Žili sme vedľa vás, s vami. V 40. rokoch sa väzby začali pretrhávať. Po vojne nás zostalo len zopár. Cintoríny sú často jediným dôkazom našej prítomnosti. A kto sme? Sme stratení z juhu..."


**********

"We lived next to you, with you. Our connections started to tear in forties. After the war there were ony few of us left. Cemeteries are in many cases only proof of our existence here. And who are we? We are lost jewish people from the south of the Slovakia..."
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah