Novinky na stránke /News on the site - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Novinky na stránke /News on the site

O stránke
25.10.2020
Web stránka bola spustená. /The website has been launched.
 
Pridané cintoríny /Added cemeteries: Dolný Ohaj, Veľký Kýr, Komjatice, Malá Maňa, Čeľadice, Svätoplukovo, Vinodol, Tesárske Mlyňany, Červený Hrádok
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah