Tesárske Mlyňany - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Tesárske Mlyňany

OKRES ZLATE MORAVCE > Tesárske Mlyňany
Cintorín
Spustnutý a poničený židovský cintorín sa nachádza za obecným cintorínom v miestnej časti Mlyňany. Rozloha je pomerne malá, a to 133 m2. Celkovo sa podarilo lokalizovať iba 4 hroby. Macevy sú buď pováľané, alebo rozbité. Vzhľadom na rozlohu je možné predpokladať, že pôvodne tu bolo maximálne 10 až 15 hrobov. Zo strany ulice vidieť fragmenty pôvodného murovaného plotu s ozdobným kovaním.
Cintorín je voľne prístupný.

**********

Cemetery
The run-down and damaged Jewish cemetery is located behind the municipal cemetery in the local part of Mlyňany. The area is relatively small, 133 m2. In total, only 4 graves were located. Macevs are either knocked down or broken. Due to the area, it is possible to assume that originally there was a maximum of 10 to 15 graves. From the side of the street you can see fragments of the original brick fence with decorative fittings.
The cemetery is freely accessible.
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah