Červený Hrádok - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Červený Hrádok

OKRES ZLATE MORAVCE > Červený Hrádok
Cintorín
Zrušený cintorín sa nachádza v západnej časti miestneho cintorína. Rozloha je 457 m2 a je vo vlastníctve UZŽNO. Pozostatky po macevách sa nenašli.
Cintorín je voľne prístupný.

**********

Cemetery
The canceled cemetery is located in the western part of the local cemetery. The area is 457 m2 and is owned by UZŽNO. No remains after the macaques were found.
The cemetery is freely accessible.
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah