Čeľadice - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Čeľadice

OKRES NITRA
Cintorín
Takmer zaniknutý cintorín sa nachádza juhozápadne v samom okraji katastra obce Čeľadice. Rozloha je 1053 m2 a je vo vlastníctve UZŽNO. V priestore sa našlo len veľmi málo pozostatkov náhrobných kameňov bez možnosti ich identifikácie. Častým javom sú žiaľ otvorené hroby...
Cintorín je voľne prístupný.

**********

Cemetery
The almost extinct cemetery is located southwest in the very outskirt of the Čeľadice cadastre. The area is 1053 m2 and is owned by UZŽNO. Very few remains of tombstones were found in the area without the possibility of their closer identification. Unfortunately, open graves are a common phenomenon ...
The cemetery is freely accessible.
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah